Bovenbouw

In de bovenbouw van het vmbo volgen leerlingen avo-vakken en beroepsgerichte vakken. Afhankelijk van de leerweg die de leerling volgt is het vakkenaanbod verschillend, onderstaand schema laat dat zien.

Basis- of kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde Leerweg Theoretische leerweg
Gemeenschappelijk deel
5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening)
Rekentoets
Gemeenschappelijk deel
5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening)
Rekentoets
Profielwerkstuk
Gemeenschappelijk deel
5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening)
Rekentoets
Profielwerkstuk
Profieldeel
1 profielvak (beroepsgericht)
2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)
Profieldeel
1 profielvak (beroepsgericht)
2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)
Profieldeel
2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)
Vrije deel
4 keuzevakken (beroepsgericht)
Eventuele schoolspecifieke onderdelen
Vrije deel
2 keuzevakken (beroepsgericht)
1 algemeen vormend vak
Eventuele schoolspecifieke onderdelen
Vrije deel
2 algemeen vormend vakken
Eventuele schoolspecifieke onderdelen

Schoolspecifieke onderdelen zijn bijv. godsdienst, maatschappelijke stage.