Samenwerking vmbo – mbo

De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s moeten de doorlopende leerlijn vmbo – mbo versoepelen. Begin 2017 zijn rond dit onderwerp vier conferenties georganiseerd waaraan mensen uit vmbo en mbo deelnamen. Een verslag van een van deze conferenties en de powerpoint presentaties die daar gebruikt zijn vindt u hier.

Kijk op de pagina Inspiratie voor meer inspirerende voorbeelden op het thema samenwerking vmbo-mbo.