Bevoegdheden

In het VO moeten alle lessen bevoegd worden gegeven. Dit betekent dat er goed gekeken wordt naar welke docent met welke opleiding bevoegd is om een profiel te geven en welke bijscholing hij eventueel moet volgen. In de conversietabellen en beleidsregels vindt u hierover informatie.

Mei 2017: Informatiebrief bevoegdheid D&P (pdf)

Oktober 2016: DUO Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning-VO (pdf)

Juli 2016: Bevoegdhedenbrief beroepsgerichte docenten vmbo (pdf)