Monthly Archives: februari 2019

Pabo-gediplomeerden met certificaat voortaan bevoegd voor de klas in onderbouw vmbo basis/kader

Written on februari 28, 2019 at 11:35, by

Pabo-gediplomeerden met het certificaat “Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader, staan voortaan bevoegd voor de klas in de onderbouw van vmbo basis- en kader. Continue reading

Op weg naar een nieuwe leerweg: Advies over de praktijkgerichte component

Written on februari 11, 2019 at 12:00, by

OCW heeft de VO-raad gevraagd om met SPV, Platform-TL en SLO met een advies te komen over een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. Continue reading

Vervallen van profiellicenties

Written on februari 1, 2019 at 10:48, by

Met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo is ook een regeling van kracht geworden over het vervallen van licenties. Continue reading