Monthly Archives: mei 2019

Keuzevakken: verbreden of verdiepen?

Written on mei 27, 2019 at 10:19, by

Sinds de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s kent het vmbo beroepsgerichte keuzevakken. Continue reading

Let op: geen 3 voor een beroepsgericht keuzevak!

Written on mei 9, 2019 at 19:50, by

Het cijfer dat een leerling voor een keuzevak haalt mag niet lager zijn dan een afgeronde 4. Continue reading

Beroepsgerichte keuzevakken: bijna allemaal aangeboden

Written on mei 9, 2019 at 19:45, by

Geconcludeerd kan worden dat beroepsgerichte keuzevakken voldoen aan de ideeën op basis waarvan ze ontwikkeld zijn: keuze bieden aan leerlingen. Continue reading

Vakinhoudelijke uitwerkingen

Written on mei 9, 2019 at 19:40, by

Voor de schoolexamenbank zijn er bij beroepsgerichte keuzevakken zogenaamde ‘vakinhoudelijke uitwerkingen’ gemaakt. Continue reading

Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken

Written on mei 9, 2019 at 12:00, by

De afgelopen periode zijn een aantal nieuwe beroepsgerichte keuzevakken aan het pallet van keuzevakken toegevoegd. Continue reading