Aantal keuzevakken op de eindlijst

7 februari 2018

Regelmatig horen we: onze leerlingen kunnen meer beroepsgerichte keuzevakken volgen dan de verplicht 2 (GL) of 4 (BB/KB), jammer dat die niet op de cijferlijst vermeld kunnen worden.
Dit klopt niet, alle beroepsgerichte keuzevakken die door een leerling gevolgd zijn kunnen op zijn eindlijst vermeld worden én tellen mee voor het combinatiecijfer van de beroepsgerichte keuzevakken. Dit cijfer komt tot stand door de eindcijfers behaald voor de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal gevolgde beroepsgerichte keuzevakken.
Als een leerling een beroepsgericht keuzevak in deze berekening niet mee wil nemen (bijv. omdat hij daarvoor een onvoldoende heeft gehaald), dan kan dat beroepsgerichte keuzevak ook niet op de cijferlijst vermeld worden.

<< Terug naar overzicht