Advies GL/TL

14 januari 2019

Ruim 350 mensen hebben eind 2018 hun mening gegeven over de nieuwe leerweg GL/TL en met name de praktijkgerichte component in deze leerweg. Er is grote instemming met de voorgenomen samenvoeging van de GL en de TL, tot één leerweg die voorbereidt op een opleiding op het mbo of de havo. Ook het voornemen om een praktijkgerichte component onderdeel uit te laten maken van deze leerweg kan op veel steun rekenen. Als voorwaarden worden onder andere genoemd:

  • De praktijkgerichte component moet, zowel voor leerlingen als voor anderen, een herkenbare plaats hebben op het rooster
  • De praktijkgerichte component moet leerlingen voorbereiden op een vervolgopleiding in mbo of havo, niet zozeer door het aanleren van vakvaardigheden als wel door kennis te maken met deze vaardigheden en te ontdekken of die bij een leerling passen. Daarnaast moet er aandacht besteed worden aan algemene/brede vaardigheden, maar wel in een beroepscontext
  • De praktijkgerichte component moet officieel afgesloten worden en het behaalde resultaat moet meetellen in de slaag- zakregeling, waarmee de praktijkgerichte component even belangrijk is als een avo-vak.

Naast mensen uit vmbo-scholen is er gesproken met vertegenwoordigers van stakeholders als de MBO Raad, het platform havo, LAKS, ouders en onderwijs en anderen.

De resultaten van alle gesprekken worden verwerkt in een advies dat in januari 2019 wordt aangeboden aan OCW.

Intussen wordt de samenvoeging van de twee leerwegen en de ontwikkeling van de praktijkgerichte component verder uitgewerkt. Via de website informeren we u over de ontwikkelingen. Het advies aan OCW wordt op de website gepubliceerd.

<< Terug naar overzicht