Afnamecondities CSPE sterk verbeterd

3 april 2017

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs komt naar voren dat de centraal schriftelijke praktijkexamens (CSPE) in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo in 2016 beter verliepen dan in 2013. In een brief bij de onderzoekresultaten geeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer aan dat scholen de CSPE’s serieus en zorgvuldig benaderen. Op de meeste scholen gaat het goed, maar 15% van de 87 onderzochte scholen leeft nog niet volledig de regels en richtlijnen na voor voorbereiding, afname, beoordeling en heeft hiervoor een herstelopdracht gekregen.

Uitvoeren opdrachten verbeterd
De verbetering is aanzienlijk, zo concludeert de Inspectie. Zo gaat geheimhouding beter, hebben bijna alle scholen procedures op schrift en wordt bijna altijd het voorgeschreven materiaal gebruikt. Positief is ook dat de manier waarop de examinatoren de opdrachten lieten uitvoeren, duidelijk beter was dan in 2013. In 2016 werd op 95 procent van de onderzochte scholen uitsluitend voorgeschreven materiaal, gereedschap en/of hulpmiddelen gebruikt. Ten opzichte van 2013 is dat een sterke stijging (ruim 9 procent).

Een andere sterke verbetering is dat in 2013 nog op 62% van de onderzochte scholen een leerling enigszins geholpen werd en dat dit in 2016 nog maar 10% was. Een afwijking was bijvoorbeeld het verstrekken van een goed bedoeld, maar niet toegestaan advies. Te soepel of te streng beoordelen is overigens nauwelijks waargenomen.

Professionalisering van de sector
Dat de resultaten in 2016 beter zijn, is volgens de Inspectie een gevolg van de professionalisering van de sector. Uit het onderzoek blijkt ook het belang van het maken van goede schriftelijke afspraken over een goed verloop van het examen en over controle op de naleving ervan.

SPV is verheugd over de verbetering in de afnamecondities van het CSPE, maar ziet ook ruimte voor verbetering. Het is immers van belang dat de voorbereiding, afname en beoordeling van examens voor elke leerling op een gelijkwaardige manier plaatsvindt. Met partijen als het CvTE, VO-raad en AOC Raad geeft SPV vervolg aan een volgende professionaliseringsslag in het streven dat alle examens volgens de afgesproken normen worden afgenomen.

Protocollen rond examens belangrijk
Een belangrijke stap is te zorgen dat het gemeengoed is dat scholen protocollen rond het CSPE opstellen en er naar handelen in de praktijk. Daarom stelt de VO-raad elk jaar, met AOC Raad en met ondersteuning van CvTE en Plexs examenprotocollen op.

De CSPE’s 2017 gaan vanaf maandag 3 april van start. Het beroepsgerichte programma is een wezenlijk onderdeel van het curriculum in bb, kb en gl van het vmbo en de praktische examenopdrachten stellen andere eisen aan bijvoorbeeld ruimte, middelen en tijd dan de schriftelijke examens in het vo.

<< Terug naar overzicht