Beroepsgerichte keuzevakken: bijna allemaal aangeboden

9 mei 2019

Er wordt soms verzucht dat het vmbo te veel beroepsgerichte keuzevakken kent. En natuurlijk is het spannend om te zien of alle beroepsgerichte keuzevakken aangeboden worden. Dat beroepsgerichte keuzevakken voldoen aan de verwachting wisten we al. Na een voorzichtige start bieden scholen steeds meer keuzemogelijkheden aan aan hun leerlingen. Nu blijkt uit de cijfers van DUO dat ook bijna alle beroepsgerichte keuzevakken worden aangeboden en afgesloten. Op twee na (een keuzevak van PIE en een van Maritiem en Techniek) worden alle beroepsgerichte keuzevakken aangeboden.

Opvallend

Soms worden de keuzevakken door veel leerlingen gevolgd, soms door heel weinig. Twee opvallende zaken:

  • Het keuzevak ‘ondernemen’ wordt het meest aangeboden.
  • Bij het profiel D&P worden de meeste keuzevakken ‘uit andere profielen’ gevolgd.

In het onderzoek zijn de nieuwe beroepsgerichte keuzevakken nog niet meegenomen. Bij de cijfers, die uit het examenjaar 2017 komen, moet bedacht worden dat in dat jaar nog niet alle scholen de profielen aanboden.

Regelmatig onderzoek

De komende jaren zal het aanbod van keuzevakken gevolgd worden en zal ook onderzocht worden hoe vaak profielmodulen als beroepsgericht keuzevak worden aangeboden.
Geconcludeerd kan worden dat beroepsgerichte keuzevakken voldoen aan de ideeën op basis waarvan ze ontwikkeld zijn: keuze bieden aan leerlingen.

<< Terug naar overzicht