Examen op een hoger niveau

3 april 2018

Leerlingen hebben sinds 2008 de mogelijkheid om één of meerdere vakken op een hoger niveau af te leggen. Ook het schoolexamen moet dan op het hogere niveau worden afgelegd. Dit niveau wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma. Nieuw is dat een leerling, die op het gekozen hogere niveau niet slaagt, alsnog een extra herkansing heeft op het niveau van de eigen schoolsoort. Bijvoorbeeld bij een BB-leerling die Engels op kaderberoepsgericht niveau doet, wordt ‘Engels (kaderberoepsgericht)’ vermeld. Zakt deze leerling in het eerste tijdvak voor het KB-niveau dan kan hij in het tweede tijdvak examen doen op het BB-niveau. Zakt hij dan onverhoopt, dan mag deze leerling in het derde tijdvak het BB-niveau herkansen. Deze regel geldt zowel voor beroepsgerichte als voor avo-vakken.

<< Terug naar overzicht