Examens en het coronavirus

19 maart 2020

Antwoord op vragen rond het PTA en het CE/CSPE

Op 17 maart jl. heeft de minister voor Onderwijs de kamer geïnformeerd over de maatregelen die er genomen zijn rond de examens vanwege het coronavirus. Via deze link vindt u de brief aan de Tweede Kamer, de FAQ’s rond deze maatregelen én een handreiking van de Vo-raad over de procedure die scholen kunnen volgen bij het evt. aanpassen van de PTA’s.

Service SPV

Op de website van SPV vindt u veelgestelde vragen incl. antwoord over examens en het coronavirus. Denk aan kaders, de aanpassingen van het PTA of (vak)specifieke vragen.

SPV biedt een hulplijn voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de PTA’s. U kunt hier uw vragen stellen en een PTA uploaden voor feedback. Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 uur antwoord krijgt.

SPV organiseerde 0p 27 maart een webinar rond de vraag ‘wat moet en wat mag rond het (school)examen ten tijde van de coronacrisis’?

<< Terug naar overzicht