Go VMBO game

8 januari 2020

De tijd dat leerlingen van de basisschool zich oriënteren op het vervolgonderwijs staat weer voor de deur. De Go VMBO game kan ze daarbij helpen. Door het spelen van de game maken leerlingen spelenderwijs kennis met het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. De game is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Alle leerkrachten van deze groepen zijn over de game geïnformeerd, maar ook vanuit het VO kunt u hen nog eens op het bestaan van de game wijzen.

Naast de game is er de website www.govmbo.nl. Op de website wordt het systeem van voortgezet onderwijs in Nederland uitgelegd, waarbij de nadruk ligt op de profielen in het vmbo. Voor ouders en leerkrachten bevat de website veel informatie.

<< Terug naar overzicht