Handreikingen resultaatverbeteringstoetsen

30 april 2020

Leerlingen die na afronding van het schoolexamen niet geslaagd zijn of leerlingen die hun eindcijfers willen verbeteren kunnen voor maximaal 3 (bb en kb) of 2 (gl/tl) vakken een resultaatsverbeteringstoets maken. Ook voor keuzevakken kunnen resultaatverbeteringstoetsen (RV) worden afgenomen (in tegenstelling tot eerdere berichten hierover).

Deze toetsen gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak en tellen voor 50% mee voor het eindcijfer. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van deze toetsen. Resultaatverbeteringstoetsen hoeven niet op voorhand al ontwikkeld te worden voor alle vakken. Het advies is om eerst vast te stellen of er überhaupt wel leerlingen zijn die voor dat vak een RV-toets willen maken. RV-toetsen kunnen tussen 4 juni en het begin van de zomervakantie worden afgenomen.

Op 22/4 heeft Cito de handreikingen gepubliceerd voor het maken van deze resultaatverbeteringstoetsen. Voor het beroepsgerichte vakken heeft de handreiking alleen betrekking op het profielvak. De handreikingen bestaan uit een algemeen deel, cluster specifieke delen (incl. de beroepsgerichte vakken), het becijferen van de RV toets en een deel bronnen en hulpmiddelen. De verschillende delen zijn apart te downloaden via deze link.

De handreikingen bieden ook inspiratie wanneer een school nadenkt over aanpassing van de toetsvormen voor het praktijkvak (wanneer deze op afstand moeten worden afgenomen). Andere tips voor toetsen op afstand vindt u onder andere op de handreiking van Kennisnet en de pagina online hulp van Cito.
Tips voor de inrichting van schoolexamens voor de beroepsgerichte keuzevakken vindt u in de vakinhoudelijke uitwerkingen en het SE-bank archief.

<< Terug naar overzicht