Internationale handel niet, Assisteren in de gezondheidszorg (Z&W) wel voor BB

21 augustus 2019

Eén beroepsgericht keuzevak kan alleen als extra vak aan leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg aangeboden worden. Dat is het keuzevak ‘Internationale handel’. Bb-leerlingen die dit keuzevak willen volgen moeten daarnaast vier andere keuzevakken volgen en afsluiten.

Tot vorig jaar was ook het keuzevak ‘Assisteren in de gezondheidszorg’ niet bedoeld voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Dit is veranderd waardoor dit keuzevak nu wel door bb-leerlingen gevolgd kan worden.

Beide keuzevakken laten leerlingen oriënteren op opleidingen op mbo-4-niveau, het is goed leerlingen die een van deze keuzevakken volgen hierop te wijzen.

<< Terug naar overzicht