Internetconsultatie wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

9 maart 2018

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een open consultatie gestart over de ‘Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’. Dit wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. De ruimte van het bevoegd gezag om te beslissen over de toelating van deze leerlingen tot de school wordt hiermee ingeperkt, voor leerlingen ontstaat er een gelijke kans op doorstroom.

Tot 2 april 2018 is het mogelijk uw mening te geven over dit wetsvoorstel.

<< Terug naar overzicht