Leren over waterkwaliteit en visstandbeheer bij Aeres VMBO

7 oktober 2019

Dit schooljaar zijn 16 leerlingen in de derde klas van het vmbo gestart met het gloednieuwe keuzevak visstandbeheer en sportvissen, uniek in Nederland. En daar komt heel wat meer bij kijken dan elke week een hengel uitgooien, weet docent bij Aeres VMBO Emmeloord en initiatiefnemer Gerald Tijms. “Leerlingen gaan letterlijk het water in om te ontdekken wat er leeft en leren o.a. over de invloedsfactoren op de waterkwaliteit.” Natuurlijk is er daarnaast ook een les opgenomen waarin echt gevist wordt.

Sinds een aantal jaren worden in het vmbo keuzevakken aangeboden waarbij leerlingen de kans krijgen om zich alvast te verdiepen in een gewenste richting voor het mbo. Elke week volgt een leerling vier lesuren een keuzevak en rond dit af met een theorie- en praktijkexamen. Een keuzevak zoals ‘Visstandbeheer’ bestond nog niet. Gerald Tijms vond dit een gemiste kans. “Het thema leent zich uitstekend voor leren over ecologie en biologie en leerlingen kunnen vervolgens doorstromen naar een mbo visacademy of toegepaste biologie.” In samenwerking met de beroepspraktijk: o.a. Toms Creek en Staatbosbeheer, kwam het lesprogramma tot stand en is het goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. Inmiddels hebben drie andere groene-vmbo’s ook belangstelling getoond om het keuzevak op te nemen in hun programma.

<< Terug naar overzicht