Let op: geen 3 voor een beroepsgericht keuzevak!

9 mei 2019

De beroepsgerichte keuzevakken worden gezien als afzonderlijke vakken. Ze worden met naam en cijfer op de eindlijst van de leerling vermeld. Het cijfer dat een leerling voor een keuzevak haalt mag niet lager zijn dan een afgeronde 4. Pas als de eindcijfers van de afzonderlijke keuzevakken zijn vastgesteld wordt het combinatiecijfer berekend dat meetelt in de slaag- zakregeling. Ook dit cijfer mag niet lager zijn dan een afgeronde 4 (dat geldt voor alle vakken).

Herkansingsregeling in uw PTA

Elk jaar komt het weer voor dat een school op het allerlaatste (te laat) moment erachter komt dat een leerling niet kan slagen vanwege een 3 voor een beroepsgericht keuzevak. Dit is erg jammer, omdat het met een herkansing te voorkomen is. Kijk daarom gedurende het jaar goed naar de cijfers behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken én naar de herkansingsregeling in uw PTA. Door simpel te stellen ‘herkansen: nee’ kunt u leerlingen te kort doen.

<< Terug naar overzicht