Monitor vernieuwing beroepsgerichte programma’s

7 november 2018

De vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo is in volle gang. Deze ingrijpende aanpassing wordt in opdracht van het ministerie van
OCW en onder de vlag onder de vlag van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gemonitord en geëvalueerd.

Leidinggevenden in het beroepsgericht vmbo
Op dit moment staat er een vragenlijst open bedoeld voor personen met een leidinggevende positie in het beroepsgerichte vmbo. Doel van de vragenlijst is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de manier waarop de vernieuwing tot stand is gekomen, welke beleidskeuzes er zijn gemaakt en van de ervaringen tot nu toe. Mocht u tot de doelgroep behoren, dan zou het heel fijn zijn als u de enquête in zou willen vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten en is mogelijk tot en met 23 november 2018.

Een consortium van onderzoeksinstellingen (ResearchNed, SEO Economisch Onderzoek, ecbo, ROA Maastricht en Bureau Turf) en SLO voeren de evaluatie uit. Als de uitkomsten van de enquête zijn geanalyseerd en beschreven, kunt u de rapportage onder meer via de website van de VO-raad raadplegen. Met eventuele vragen of opmerkingen over de vragenlijst kunt u zich richten tot Emina van den Berg via e.vandenberg@seo.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

<< Terug naar overzicht