Monitoring vernieuwing vmbo

4 juli 2019

Er wordt langjarig onderzoek gedaan naar de implementatie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Over het onderzoek in 2017-2018 is kortgeleden een tussenrapportage verschenen. Daaruit blijkt dat scholen goed op dreef zijn met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s. Scholen zien steeds meer mogelijkheden om programma’s op maat en vraag van leerlingen samen te stellen en te organiseren. Wel is de blik van vmbo-scholen vooral nog naar binnen gericht, op de eigen leerlingen en de eigen organisatie. Samenwerking met het mbo en bedrijfsleven komt langzaam, maar zeker op gang.

Toekomst beroepsgerichte programma’s

Ook de komende jaren zal de implementatie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo gevolgd worden.
Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat scholen behoefte hebben aan kennisdeling rond de nieuwe beroepsgerichte programma’s. De komende tijd wordt een plan ontwikkeld om aan deze behoefte tegemoet te komen, via de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

<< Terug naar overzicht