Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken

20 maart 2019

Sinds de invoering van nieuw vmbo zijn er 15 nieuwe beroepsgerichte keuzevakken goedgekeurd. Van ‘aardbevingbestendig bouwen’ tot ‘slimme technologie’ en van ‘commerciële visserij’ tot ‘tegelzetten voor het vmbo’.

Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken mogen door alle vmbo-scholen worden aangeboden. Daarvoor heeft u geen licentie nodig. Natuurlijk moet u wel zorgen voor een goed geoutilleerde, veilige omgeving en bekwaam personeel.

Regelmatig wordt er gevraagd of er onderdelen van bestaande keuzevakken samengevoegd mogen worden tot een nieuw keuzevak. Dat mag niet!! U kunt een keuzevak alleen als één geheel aanbieden en moet zich daarbij houden aan de doelen die in het examenprogramma staan.

Wilt u een nieuw beroepsgericht keuzevak ontwikkelen?

U mag wel zelf een nieuw beroepsgericht keuzevak ontwikkelen, maar dat mag alleen officieel aangeboden worden en meetellen op de eindlijst van de leerling als dat keuzevak ook officieel door de minister is vastgesteld. Wilt u een nieuw beroepsgericht keuzevak ontwikkelen? Kijk dan eerst goed naar de bestaande keuzevakken (er mag niet meer dan 25% overlap zijn en vaak zijn ‘nieuwe’ keuzevakken een hele mooie projectmatige uitwerking van iets dat al lang is toegestaan). Informatie over het ontwikkelen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken vindt u op https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/decentralekeuzevakken/

<< Terug naar overzicht