Onderwijsaanbod VO stabiel

10 juli 2017

Het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs is ten opzichte van vorig jaar niet verschraald, ook niet voor de technische profielen in het vmbo. Wel zorgt leerlingendaling voor kleinere afdelingen, met name in het technisch vmbo. Dat staat in de Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van 5 juli 2017 met een analyse van het onderwijsaanbod in het VO.

Op basis van de telling van het aantal leerlingen op 1 oktober 2016 maakte OCW een nieuwe analyse van het onderwijsaanbod. Dit is de eerste analyse na de omzetting van de oude vmbo-afdelingen naar de nieuwe profielen. De analyse is omgezet in ‘landkaarten’. Op de kaart van Nederland is per profiel aangegeven waar profielen worden aangeboden.
Afgelopen schooljaar heeft ongeveer 80% van de vmbo-scholen de afdelingsprogramma’s omgezet naar profielen. De resterende 20% volgt komend schooljaar.

Leerlingendaling zet door

De leerlingentellingen van de afgelopen jaren laten zien dat de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs begint door te tellen. Het aantal leerlingen in de brugjaren neemt al enige jaren af, en in het vmbo begint de krimp zich af te tekenen. Naar verwachting is dit jaar het laatste jaar dat het aantal leerlingen in het VO als geheel is toegenomen.

Het aanbod in het voortgezet onderwijs is momenteel over het algemeen nog goed dekkend. Maar dit zal op korte termijn veranderen met het vooruitzicht van een daling van het aantal leerlingen met gemiddeld 12% met uitschieters tot meer dan 35%. Het aantal vmbo-leerlingen daalt harder dan gemiddeld. Met name over het technisch vmbo bestaan er zorgen. Dat ligt niet alleen aan leerlingendaling, maar ook aan de daling van het percentage leerlingen dat kiest voor technische profielen in het beroepsgerichte vmbo.

<< Terug naar overzicht