PTA hulplijn SPV

18 maart 2020

Op 17 maart j.l. heeft de minister van Onderwijs de kamer geïnformeerd over de maatregelen die er genomen zijn rond de examens vanwege het coronavirus. Eén van de maatregelen is dat de scholen de ruimte krijgen hun PTA’s aan te passen als dit nodig is om het schoolexamen toch tijdig af te kunnen ronden voor het centraal examen.

Via deze link vindt u de brief aan de Tweede Kamer, de FAQ’s rond deze maatregelen én een handreiking van de VO raad over de procedure die scholen kunnen volgen bij het evt. aanpassen van de PTA’s.

SPV biedt scholen een hulplijn voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de PTA’s.
U kunt hier uw vragen stellen en een PTA uploaden voor feedback. Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 uur antwoord krijgt.

 

<< Terug naar overzicht