Schoolexamens ontwikkelen? Maak gebruik van gesubsidieerde ondersteuning.

19 januari 2018

In het nieuwe vmbo krijgt het schoolexamen een nog belangrijkere plek dan het al had. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan, maar de ervaring is dat dit een behoorlijke klus is! Gelukkig staan scholen hier niet alleen voor. Stichting Platforms VMBO (SPV) biedt hierbij concrete ondersteuning, zowel voor de AVO-vakken als voor het beroepsgerichte programma vmbo. Door de ontwikkeling van de Schoolexamenbank vmbo (www.schoolexamenbankvmbo.nl) én door een aantal praktische trainingen voor docenten, vakgroepcoördinatoren en teamleiders. In 2017 hebben veel vmbo praktijk- en AVO docenten een training gevolgd op het gebied van schoolexaminering vmbo.

Trainingen tegen gereduceerd tarief
OCW heeft besloten om ook in 2018 de trainingen op het gebied van de versterking van het schoolexamen vmbo te blijven subsidiëren. Op de website van Bijscholing VMBO staan weer nieuwe data gepland voor alle trainingen. Ook is er een flyer beschikbaar met het aanbod voor 2018.

Incompany
Wist u trouwens dat alle trainingen ook bij u op school verzorgd kunnen worden? Bij een minimum van 15 deelnemers komen de trainers naar u toe! Interesse? Neem contact op met de kwartiermaker: Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

<< Terug naar overzicht