Schoolexaminering en het PTA

11 juli 2018

De afgelopen weken is er veel te doen geweest rond schoolexamens en PTA’s. Dit leverde veel vragen op. De ontwikkelingen in Maastricht waren voor scholen aanleiding hun schoolexamenbeleid nog eens tegen het licht te houden, daartoe opgeroepen door de VO-raad. Of daar in het begin van het nieuwe schooljaar mee aan de slag te gaan.

Nog steeds hanteren scholen heel gedetailleerde PTA (op 13 maart, tweede lesuur toets over blz. 32 t/m 40 van boek x, óf 30 toetsen voor één vak in één leerjaar) dat het haast onmogelijk is aan de zelf gestelde eisen te voldoen. Maar hoe moet het wel? Informatie over schoolexaminering, PTA’s, het vaststellen, afnemen en beoordelen van toetsen en veelgestelde vragen vindt u op https://www.platformsvmbo.nl/schoolexaminering. Al het materiaal op deze website kunt u kosteloos gebruiken.

Vragen?

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, stuur dan een mail naar info@nieuwvmbo.nl.

<< Terug naar overzicht