Vakinhoudelijke uitwerkingen

2 december 2019

Op deze pagina vindt u van beroepsgerichte keuzevakken zogenaamde vakinhoudelijke uitwerkingen.

Vakinhoudelijke uitwerkingen zijn te vergelijken met syllabi zoals die bestaan voor de profielmodulen, met dit verschil dat syllabi voorschrijvend zijn en vakinhoudelijke uitwerkingen een voorbeeldmatige uitwerking zijn van een beroepsgericht keuzevak. Vakinhoudelijke uitwerkingen geven houvast aan docenten, maar zij mogen van hetgeen beschreven staat afwijken. In de vakinhoudelijke uitwerkingen wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerwegen en hetgeen van leerlingen in een leerweg gevraagd kan worden. Vakinhoudelijke uitwerkingen kunnen een goede basis vormen voor schoolexamens.

<< Terug naar overzicht