Vakinhoudelijke uitwerkingen beschikbaar

4 november 2019

De schoolexamenbank vmbo is officieel gestopt, maar de vakinhoudelijke uitwerkingen die van beroepsgerichte keuzevakken zijn gemaakt, blijven beschikbaar. Op deze pagina kunt u deze vakinhoudelijke uitwerkingen vinden.

Vakinhoudelijke uitwerkingen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de examenprogramma’s. Waar examenprogramma’s globaal omschreven zijn, gaan vakinhoudelijke uitwerkingen dieper op de inhoud van de programma’s in en wordt er meer onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerwegen. Vakinhoudelijke uitwerkingen zijn te vergelijken met syllabi voor de profieldelen, maar syllabi zijn voorschrijvend, vakinhoudelijke uitwerkingen dienen ter inspiratie. De komende maanden worden er voor meer beroepsgerichte keuzevakken vakinhoudelijke uitwerkingen gemaakt.

<< Terug naar overzicht