Wat vindt u van de vernieuwde beroepsgerichte programma’s?

19 maart 2019

In opdracht van OCW doet SLO onderzoek naar de implementatie van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo. In dat kader is SLO op zoek naar docenten en vierdejaars leerlingen van alle beroepsgerichte vakken die een vragenlijst in willen vullen. Daarmee helpen zij de invoering van de beroepsgerichte programma’s te evalueren.

Vragen die we voor het derde jaar graag samen met u willen beantwoorden zijn: Hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor u en uw leerlingen? Hiermee krijgt OCW zicht op hoe de invoering van de nieuwe programma’s zich ontwikkelt en wat nog extra aandacht verdient, zodat waar nodig aanvullende acties ingezet kunnen worden. Uw mening telt!

Doe je mee?

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 tot 25 minuten. Onder de docenten en leerlingen verloten we een aantal cadeaubonnen.
De vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo wordt gemonitord en geëvalueerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en is uitgezet door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bij een consortium van onderzoeksinstellingen (ecbo, SEO Economisch Onderzoek, KPC Groep, ROA Maastricht en Bureau Turf).

<< Terug naar overzicht