Webinar ‘Examens en de corona richtlijnen’ – update

25 maart 2020

De minister van onderwijs heeft op 24 maart jl. besloten dat dit schooljaar de centrale examens niet doorgaan. Dit was de wens van veel scholen. Deze maatregel levert echter ook weer veel nieuwe vragen op. Deze kunnen op dit moment nog niet allemaal beantwoord worden. De komende periode worden de (praktische) consequenties van de maatregel verder uitgewerkt. Dit betreft onder andere de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de slaag-zakbeslissing en hoe de mogelijkheid op een herkansing wordt vormgegeven.

Webinar

SPV organiseert op 27 maart van 13.00 tot 14.00 uur een webinar rond de vraag ‘wat moet en wat mag rond het (school)examen ten tijde van de coronacrisis’?
Wilt u dit webinar live volgen én vragen stellen, meld u dan aan. Bij inschrijving kunt u tevens aangeven op welke vragen u graag een antwoord wilt hebben. Het webinar is na afloop ook te zien via YouTube. Op de site van SPV vindt u een link naar het webinar.

SPV besluit donderdag 26 maart a.s. in overleg met OCW of er vrijdag 27 maart al voldoende informatie is om het geplande webinar door te laten gaan. Zo niet, dan wordt dit uitgesteld totdat er verdere uitwerking is gegeven aan de maatregelen rond examinering en diplomering dit jaar. U wordt dan geïnformeerd over een nieuwe datum voor het webinar. Wij houden u verder via onze FAQ’s zo goed mogelijk op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Ter voorbereiding willen wij al wel graag verder in beeld brengen welke (nieuwe) vragen de huidige corona maatregelen rond het examen bij u oproepen. U kunt deze vragen naar ons toe sturen door het invullen van onderstaand formulier.

<< Terug naar overzicht