09
11
2017

Profielvak-CSPE’s in 2017-2018

Voor scholen die dit schooljaar profielvak-CSPE’s afnemen in leerjaar 3 of 4 organiseren het College voor Toetsen en Examens, Cito en de projectleiding ‘nieuw vmbo’ een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden:

 • op donderdag 9 november 2017
 • in het WTC/Regardz te Arnhem
 • van 10.00 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 15.45 uur.
Informatiebijeenkomsten voor docenten

Tijdens deze bijeenkomst wordt per profielvak informatie gegeven aan de docenten die de CSPE’s afnemen. Centraal staan vragen als: wat kunt u dit schooljaar verwachten nu voor het eerst bij de afname twee versie van de CSPE’s ingezet worden (een versie voor de eerste afname en een versie voor de herkansing), welke materialen en middelen moeten beschikbaar zijn, hoe ziet het examen er uit en hoe moet u omgaan met de beoordeling van het examen. Dit alles met als doel de afname van de CSPE’s goed voor te kunnen bereiden.
Om aan deze bijeenkomst deel te kunnen nemen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De leerlingen van leerjaar 3 en 4 die aan het eind van het schooljaar 2017-2018 CSPE doen, zijn vóór 15 oktober 2017 aangemeld bij DUO.
 • U bent examinator van het profiel waarvoor u zich aanmeldt.
 • U meldt zich voor 30 oktober 2017 aan voor de voorlichtingsbijeenkomst. Aanmelding na 30 oktober is niet mogelijk omdat gecontroleerd wordt of mensen die zich aanmelden ook bij DUO gemeld zijn. Docenten van scholen/profielen die geen examens hebben aangevraagd worden niet toegelaten tot de bijeenkomsten per profiel.

Deze voorwaarden zijn streng, maar in verband met geheimhouding van examens zijn we genoodzaakt deze te hanteren.

Voorlichtingssessies voor examensecretarissen

Naast bijeenkomsten per profiel zijn er op dezelfde dag, tijd en locatie voorlichtingssessies voor de examensecretaris. De sessies voor de examensecretaris zijn toegankelijk voor alle examensecretarissen. Het werken met twee profielvak-CSPE’s staat hier centraal.
De bijeenkomsten voor examensecretarissen worden gehouden van 10.00 tot 11.00 uur, 11.15 tot 12.15 uur, 13.30 tot 14.30 uur en 14.45 tot 15.45 uur.
Naast deze bijeenkomsten is het gedurende de hele dag mogelijk uw vragen over CSPE’s en schoolexamens te stellen aan deskundigen, die in het restaurant van WTC/Regardz aanwezig zijn.

Inschrijven voor docenten via onderstaande links:
 1. Bouwen, Wonen en Interieur van 10.00 tot 12.15 uur
 2. Bouwen, Wonen en Interieur van 13.30 tot 15.45 uur
 3. Dienstverlening en Producten van 10.00 tot 12.15 uur
 4. Dienstverlening en Producten van 13.30 tot 15.45 uur
 5. Economie en Ondernemen van 10.00 tot 12.15 uur
 6. Economie en Ondernemen van 13.30 tot 15.45 uur
 7. Groen van 10.00 tot 12.15 uur
 8. Groen van 13.30 tot 15.45 uur
 9. Horeca, Bakkerij en Recreatie van 10.00 tot 12.15 uur
 10. Horeca, Bakkerij en Recreatie van 13.30 tot 15.45 uur
 11. Media, Vormgeving en ICT van 10.00 tot 12.15 uur
 12. Media, Vormgeving en ICT van 13.30 tot 15.45 uur
 13. Produceren, Installeren en Energie van 10.00 tot 12.15 uur
 14. Produceren, Installeren en Energie van 13.30 tot 15.45 uur
 15. Zorg en Welzijn van 10.00 tot 12.15 uur
 16. Zorg en Welzijn van 13.30 tot 15.45 uur
 17. Mobiliteit en Transport van 13.30 tot 15.30 uur Let op: deze bijeenkomst vindt 16 november plaats.

Inschrijven voor examensecretarissen via onderstaande links:
 1. Van 10.00 tot 11.00 uur
 2. Van 11.15 tot 12.15 uur
 3. Van 13.30 tot 14.30 uur
 4. Van 14.45 tot 15.45 uur

We verwachten op 9 november veel mensen. Het aantal plaatsen per profiel is echter beperkt. U kunt zich daarom met maximaal twee mensen per profiel per school aanmelden. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een ander tijdslot dan dat van uw keuze, óf wordt u op een wachtlijst geplaatst. Voor mensen op de wachtlijst wordt zo snel mogelijk een extra bijeenkomst georganiseerd.

Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving.

22 maart 2018 is er een vervolgbijeenkomst over het profielvak CSPE. Reserveer ook deze datum al vast in uw agenda!

 

<< Terug naar overzicht