12
03
2019

Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019

Op 12 maart aanstaande geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast het examen zelf staat de organisatie van de CSPE’s centraal. Onder het motto ‘leren van elkaar’ kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Natuurlijk worden de grijze vlekken examens besproken en komt aan de orde hoe het examen het best georganiseerd kan worden (wat mag en wat kan).

Ochtend en middag
Bijna het gehele programma wordt 2 keer aangeboden, één keer in de ochtend en éen keer in de middag. Er zijn sessies voor alle profielen (met uitzondering van Maritiem en techniek) en er is een vakoverstijgende bijeenkomst voor examensecretarissen/docenten die vooral belast zijn met de organisatie van het examen. Let op: in de middag is de sessie rond D&P vooral bedoeld voor docenten die dit profiel in de GL aanbieden.

Programma
Het programma loopt in de ochtend van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur en in de middag van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur. U kiest óf voor het ochtend- óf voor het middagprogramma. Er is géén plenair deel. Voor een lunch wordt gezorgd.

Locatie
De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats bij het Postillion Hotel in Bunnik.


Kosten

De kosten bedragen € 25,- per persoon. Dit bedrag is bedoeld voor de organisatie en catering.

INSCHRIJVING GESLOTEN
Helaas kunt u niet meer deelnemen aan de CSPE voorlichting van uw keuze. Wij zitten aan de maximale capaciteit van deze workshop(s). De presentaties van de workshops komen direct na 12/3 op de website te staan. Voor vragen rond het CSPE verwijzen wij u naar het Examenloket. Het Examenloket beantwoordt uw vragen zo spoedig mogelijk en draagt vragen indien nodig over aan de Examenlijn van het CvTE of de medewerkers van Cito. Er zal  voor gezorgd worden dat er voldoende capaciteit is om uw vragen versneld te beantwoorden. Zo kunt u rekenen op een snel, eenduidig en juist antwoord.

 

<< Terug naar overzicht