20
06
2017

Voorlichtingsbijeenkomst Utrecht: Wet vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo

Op 1 augustus 2017 treedt de Wet vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo in werking. Als mentor, decaan of beleidsmakers vanuit mbo, vmbo, vso, vavo en pro heeft u direct te maken met de uitvoering van deze wet. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe wet op dinsdag 20 juni 2017 in Utrecht.

De wet wordt toegelicht, evenals de betekenis ervan voor vmbo, vso, pro, vavo en mbo. Uiteraard bent u in de gelegenheid om uw vragen te stellen. Thema’s die onder meer aan bod komen zijn:

  • Er komt een aanmelddatum van 1 april. Het niet-aanmelden voor 1 april heeft gevolgen voor het toelatingsrecht tot het mbo. Welke gevolgen heeft deze aanmelddatum voor leerlingen, scholen en instellingen?
  • Er wordt een studiekeuzeadvies vastgelegd in de wet. Wat betekent dit voor u?
  • Er komt een toelatingsrecht tot het mbo. Mag een aankomend student nooit meer geweigerd worden door het mbo? Zijn de rechten van vmbo-, pro-, vso- en vavo-leerlingen verschillend?
  • Er komt een bindend studieadvies. Wanneer mag een negatief bindend advies gegeven worden en onder welke voorwaarden?
  • Waar werkt OCW op dit moment nog aan?

Programma
9.30 Inloop
10.00 Opening
10.15 Presentatie hoofdlijnen van de wet
11.15 Presentatie ‘hoe werkt het in de praktijk’?
12.00 Lunch tot 13.00, gelegenheid om met elkaar en OCW in gesprek te gaan

Aanmelden
U kunt zich tot en met 2 juni 2017 aanmelden bij het secretariaat van OCW via m.m.henzing@minocw.nl. Geef bij de aanmelding aan wat uw functie is en van welke school of instelling u bent.

Uitnodiging
Download hier de uitnodiging (pdf).

<< Terug naar overzicht