Bovenbouw

In de bovenbouw van het vmbo volgen leerlingen avo-vakken en beroepsgerichte vakken. Afhankelijk van de leerweg die de leerling volgt is het vakkenaanbod verschillend, onderstaand schema laat dat zien.

Basis- of kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde Leerweg Theoretische leerweg
Gemeenschappelijk deel
5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening)
Rekentoets
Gemeenschappelijk deel
5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening)
Rekentoets
Profielwerkstuk
Gemeenschappelijk deel
5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening)
Rekentoets
Profielwerkstuk
Profieldeel
1 profielvak (beroepsgericht)
2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)
Profieldeel
1 profielvak (beroepsgericht)
2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)
Profieldeel
2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)
Vrije deel
4 keuzevakken (beroepsgericht)
Eventuele schoolspecifieke onderdelen
Vrije deel
2 keuzevakken (beroepsgericht)
1 algemeen vormend vak
Eventuele schoolspecifieke onderdelen
Vrije deel
2 algemeen vormend vakken
Eventuele schoolspecifieke onderdelen

Schoolspecifieke onderdelen zijn bijv. godsdienst, maatschappelijke stage.

Veranderen van leerweg

Rond de zomervakantie 2017 zijn er veel vragen met betrekking tot het veranderen van leerweg en stapelen. Uitgangspunt is dat leerlingen die vakken willen volgen in een andere leerweg, en die deze vakken af willen sluiten met een examen, het hele examenprogramma van de betreffende vakken moeten volgen. Dat betekent dat deze leerlingen ook deel moeten nemen aan alle examens (schoolexamens en centrale examens) van dat vak. Het is aan de school om te bepalen óf een leerling kan veranderen van leerweg en op welke manier dat vormgegeven wordt.
In onderstaande notitie staat een aantal uitgangspunten en voorbeelden van veranderen van leerweg in het vmbo. Deze notitie zal op termijn worden aangevuld met voorbeelden uit het land. Als u zo’n goed voorbeeld bent of kent dan roepen we u van harte op zich te melden.