Decentrale keuzevakken

Procedure decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Met ingang van januari 2017 is de procedure voor het ontwikkelen en vaststellen van nieuwe, door scholen ontwikkelde keuzevakken, veranderd. Het melden van een voornemen tot het ontwikkelen van een nieuw beroepsgericht keuzevak en daarna het aanvragen van een uitgewerkt beroepsgericht keuzevak, met als doel deze formeel te laten vaststellen voor opname in de landelijke lijst keuzevakken, moet bij DUO worden ingediend.

Stappenplan procedure

De procedure verloopt via een aantal stappen. In onderstaande figuur is de procedure op hoofdlijnen weergegeven.
Kijk voor meer informatie en te gebruiken formats op de website http://wetten.overheid.nl.

Ga met de muis over de punten in de afbeelding voor meer informatie