Economie en Ondernemen

Een leerling die het profiel Economie en Ondernemen (E&O) volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in economie en één vak uit het rijtje wiskunde, Duits of Frans. Het * achter de titel van het keuzevak betekent dat er ook een vakinhoudelijke uitwerking beschikbaar is.

 

Examenprogramma

Kern profiel Economie en Ondernemen

Modulen profiel Economie en Ondernemen

Nieuwe keuzevakken Economie en Ondernemen

Syllabi handreikingen

Platform

Uitbreiding lesbevoegdheid vmbo-profiel Economie en Ondernemen

Op dit moment zijn uitsluitend docenten die in het bezit zijn van een 2e graads akte van bekwaamheid voor het vak Algemene Economie of een 2e graads akte van bekwaamheid voor het vak Bedrijfseconomie bevoegd voor het profiel E&O in het vmbo. Het bestuur en de regiovertegenwoordigers van het Platform vmbo Economie en Ondernemen hebben in samenwerking met SPV bij OCW met succes geijverd voor het uitbreiden van de bevoegdheden voor het vmbo-profiel E&O met de twee akten van bekwaamheid.

Lees het nieuwsbericht