Maritiem en Techniek

In het profiel Maritiem en Techniek (MaT) wordt aandacht besteed aan kennis en vaardigheden uit de maritiem technische wereld. Het profiel bestaat uit een profieldeel met 4 profielmodules en een aantal keuzevakken. Het profiel kan gevolgd worden in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg.

Het profiel Maritiem en techniek sluit prima aan op Mbo-opleidingen in de Maritiem technische richting. Deze opleidingen worden verzorgd door het STC, de Maritieme academie Nederland en diverse andere mbo-scholen in Nederland

Een leerling die het profiel MaT volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in wiskunde en Nask 1. Het * achter de titel van het keuzevak betekent dat er ook een vakinhoudelijke uitwerking beschikbaar is.