Media, Vormgeving en ICT

Een leerling die het profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) volgt moet, naast de verplicht vakken, examen doen in wiskunde en Nask 1.

Het beroepsgerichte examenprogramma, kern, profielvak en keuzevakken, staat hieronder.