Media, Vormgeving en ICT

Een leerling die het profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in wiskunde en Nask 1.
Het * achter de titel van het keuzevak betekent dat er ook een vakinhoudelijke uitwerking beschikbaar is.