Produceren, Installeren en Energie

Een leerling die het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) volgt moet, naast de verplicht vakken, examen doen in wiskunde en Nask 1.

Het beroepsgerichte examenprogramma, kern, profielvak en keuzevakken, staat hieronder.