Produceren, Installeren en Energie

Een leerling die het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in wiskunde en Nask 1. Het * achter de titel van het keuzevak betekent dat er ook een vakinhoudelijke uitwerking beschikbaar is.

Examenprogramma

Kern profiel Produceren, Installeren en Energie

Modulen profiel Produceren, Installeren en Energie

Nieuwe keuzevakken Produceren, Installeren en Energie

Syllabi handreikingen

Platform

De subsidie korte scholingstrajecten vo wordt verlengd en voor PIE maximaal vergoed

Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze een passende bevoegdheid willen halen voor het voortgezet onderwijs kunnen daarvoor subsidie aanvragen. De regeling die die dit mogelijk maakt wordt met een jaar verlengd. Daardoor kunnen subsidies nu tot en met eind 2020 worden aangevraagd.

Meer informatie op website PIE