Zorg en Welzijn

Een leerling die het profiel Zorg en Welzijn (Z&W) volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in biologie en één van de volgende vakken: wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijkunde. Het * achter de titel van het keuzevak betekent dat er ook een vakinhoudelijke uitwerking beschikbaar is.

Examenprogramma

Kern profiel Zorg en Welzijn

Modulen profiel Zorg en Welzijn

Syllabi handreikingen

Platform

Assisteren in de gezondheidszorg vanaf schooljaar 2018-2019

Bijna alle beroepsgerichte keuzevakken zijn ontwikkeld als bb-, kb- en gl-vak. Het vak ‘assisteren in de gezondheidszorg’ was één van de uitzonderingen daarop; dit vak was alleen ontwikkeld als kb- en gl-vak. Het is voor leerlingen alleen mogelijk om een vak op een hoger niveau te volgen, als daarvan een equivalent bestaat in de eigen leerweg. Gezien de behoefte die blijkbaar bestaat om ook bb-leerlingen het vak ‘assisteren in de gezondheidszorg’ te laten volgen, is met ingang van het schooljaar 2018-2019 dit vak ook op bb-niveau ontwikkeld.

Lees het nieuwsbericht