Zorg en Welzijn

Een leerling die het profiel Zorg en Welzijn (Z&W) volgt moet, naast de verplicht vakken, examen doen in biologie en één van de volgende vakken: wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijkunde.

Het beroepsgerichte examenprogramma, kern, profielvak en keuzevakken, staat hieronder.