VSO

Wat moet en wat mag in het vsoNet als het vmbo krijgt het vso in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs te maken met het nieuwe vmbo. Vanaf augustus 2016 (uiterlijk augustus 2017) maken de huidige sectoren en afdelingsprogramma’s in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo plaats voor tien profielen.