Bevatten de kernprogramma’s alleen competenties?

Voor elke sector is één kerndeel ontwikkeld. Dit kerndeel bestaat uit algemene vaardigheden (, deel A, vergelijkbaar met de huidige preambule), professionele kennis en vaardigheden (sectorspecifiek en LOB. In deel B van de kern staan professionele kennis en vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die kenmerkend zijn voor de sector en waarvan bijna altijd gebruik gemaakt wordt als je in de sector werkt of opdrachten uitvoert (bijvoorbeeld meten bij Techniek, omgaan met mensen bij Zorg & welzijn). Deel C van de kern bevat LOB. Hierin staan de eisen rond LOB beschreven waaraan leerlingen moeten voldoen.

<< Terug naar overzicht