Blijven Leerwerktrajecten bestaan?

Ja, deze trajecten blijven bestaan. De leerlingen in een LWT-traject zullen vanaf 2016 worden opgeleid volgens de nieuwe beroepsgerichte programma’s en in 2018 uitstromen naar het mbo. Leerlingen in een leerwerktraject moeten het volledige beroepsgerichte programma voor de basisberoepsgerichte leerweg doorlopen, dus het beroepsgerichte profielvak én vier keuzevakken. Daarnaast moet de leerling examen doen in Nederlands. Het beroepsgerichte programma en Nederlands moet met ten minste een zes worden afgesloten. LWT-leerlingen moeten deelnemen aan de rekentoets

<< Terug naar overzicht