Hoe beoordeel je keuzemogelijkheden als deze allemaal anders zijn (en ook regionaal kunnen verschillen)?

Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen, zoals nu ook een deel van het examenprogramma met een schoolexamen wordt afgesloten. Scholen maken dus zelf het examen bij de door hen aangeboden beroepsgerichte keuzevakken.
Als het goed is, biedt een school die beroepsgerichte keuzevakken aan waaraan in zijn omgeving behoefte is. Afsluiting van deze beroepsgerichte keuzevakken zou in overleg met het ROC en/of het bedrijfsleven plaats kunnen vinden. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is een een schoolexamenbank met daarin toetitems over de keuzevakken. Scholen kunnen met behulp van deze schoolexamenbank SE’s samen stellen. Maar de school blijft verantwoordelijk voor de schoolexamens.

<< Terug naar overzicht