Hoe komen beslissingen tot stand?

Beslissingen worden uiteindelijk genomen door de minister van OCW (voor groen EZ). Zij stelt de nieuwe examenprogramma’s vast, beslist welke beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken er komen en hoe er geëxamineerd gaat worden. De minister wordt geadviseerd door de begeleidingscommissie pilots en examenprogramma’s. De begeleidingscommissie op haar beurt ontvangt adviezen van de sectorale vernieuwingscommissie, scholen en deskundigen. Vernieuwingscommissies en de begeleidingscommissie hebben niet de bevoegdheid beslissingen te nemen over de samenstelling en invoering van de nieuwe examenprogramma’s.

<< Terug naar overzicht