Hoe moet het met tussentijdse instroom vanuit andere scholen?

De profielen zijn voor alle vmbo-scholen gelijk, al kan een school daar op haar eigen manier vorm aan geven. Bij tussentijdse instroom moet, net als nu, bekeken worden wat een leerlingen al gedaan heeft en wat hij nog moet doen. Daarbij kan een school ervoor kiezen modulen van het beroepsgerichte profielvak die een leerling op een andere school al heeft gevolgd als keuzevakken te beschouwen en een nieuwe beroepsgericht profielvak aan te bieden. De beroepsgerichte keuzevakken moeten wel met een schoolexamen worden afgesloten.

<< Terug naar overzicht