Hoe sluiten de nieuwe profielen aan op het mbo?

Het mbo is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het vmbo en praat mee over het aantal en de invulling van profielen. Er is geen sprake van een één op één aansluiting tussen opleidingen in het mbo en profielen in het vmbo, daarvoor zijn de onderwijsstructuren te verschillend. Vanuit de SVC’s wordt gewaakt voor een goede aansluiting tussen vmbo en mbo, maar de echte aansluiting moet tussen scholen in de regio gerealiseerd worden.

<< Terug naar overzicht