Hoe zit het met de volgorde CE en SE?

De regel: het SE van een vak moet afgerond zijn voor een leerling deel kan nemen aan het CE van dat vak blijft bestaan. Het beroepsgericht programma bestaat uit twee afzonderlijke vakken, dat elk afzonderlijk worden afgesloten en elk een eigen cijfer op de eindlijst van de leerling opleveren: het profielvak en de keuzevakken. Het profielvak wordt afgesloten met een CE. Als de school ervoor kiest over de stof van het profielvak ook een SE af te nemen, dan moet dit SE afgerond zijn voor de leerling deelneemt aan het CE, ook als het CE aan het eind van leerjaar 3 wordt afgenomen. Het keuzevak wordt afgesloten met SE’s. De vier (GL 2) keuzevakken samen leveren één eindcijfer op dat meetelt in de slaag- zakregeling. De namen en cijfers van de afzonderlijke keuzevakken worden vermeld op de eindlijst van de leerling. Profielvak en keuzevakken kunnen onafhankelijk van elkaar afgesloten worden.

<< Terug naar overzicht