Hoeveel tijd kosten de nieuwe examenprogramma’s?

In het VO kennen we geen verplichte lessentabel meer. Toen het vmbo werd ingevoerd (1999) was dat nog wel het geval. In 1999 zijn de examenprogramma’s ontwikkeld voor 960 uur (BB en KB. Dit is 12 lesuren per week per leerjaar) of 320 uur (GL Dit is 4 lesuren per week per leerjaar). De sectorvernieuwingscommissies hebben nu examenprogramma’s gemaakt die qua omvang gelijk zijn aan de huidige programma’s, dus 960 uur voor BB en KB en 320 uur voor GL. Als vuistregel werd gebruikt dat elke deel (profiel en keuze) ongeveer 100 uur omvat. Hoeveel uur een school aanbiedt voor het beroepsgerichte programma (en voor de avo-vakken) is aan de school, als de leerlingen de eindtermen/doelen maar halen en als ze in totaal maar voldoende onderwijstijd krijgen.

Ervaring van pilotscholen leert dat de examenprogramma’s ‘te doen zijn’ in 12 lesuren per week in leerjaar en 12 uur in leerjaar 4.

<< Terug naar overzicht