Is het niet lastig gelijkwaardigheid te borgen tussen verschillende onderdelen van het programma? Vooral omdat een moduul uit het beroepsgericht profielvak soms voor een leerling een keuzevak is?

Het streven is vooral dat de profielen qua zwaarte, inhoud (beroepskennis, houding en vaardigheden) gelijkwaardig zijn. Dit is lastig te beoordelen, maar het ene vmbo-examen mag niet veel makkelijker of moeilijker zijn dan het andere examen. Het CvTE bewaakt de zwaarte van de centrale examens en zorgt ervoor dat deze vergelijkbaar zijn. Het streven is dat alle beroepsgericht keuzevakken even zwaar en vergelijkbaar zijn, maar keuzevakken worden met een schoolexamen afgesloten (zoals nu ook met een deel van het examenprogramma het geval is) en scholen zijn vrij zowel de keuzevakken als het schoolexamen vorm te geven.

<< Terug naar overzicht