Komen de afdelingsprogramma’s te vervallen?

Vanaf augustus 2017 kunnen er geen leerlingen meer ingeschreven worden in afdelingsprogramma’s. Deze programma’s vervallen dan. Leerlingen kunnen tot 2019 examen doen in een afdelingsprogramma. Scholen mogen vanaf augustus 2016 het profiel aanbieden dat past bij hun licentie (zie Routekaart naar profielen vmbo september 2014). Voor het aanbieden van een profiel is een licentie nodig, voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken niet.

<< Terug naar overzicht