Kunnen leerlingen eerder programmaonderdelen of vakken afsluiten?

De mogelijkheid om vakken eerder af te sluiten blijft bestaan. Een leerling kan al in het derde leerjaar een deel van zijn opleiding afsluiten. Hij mag in één of meer vakken in het derde leerjaar examen doen, maar niet in alle vakken. Het is ook mogelijk om het beroepsgerichte profielvak in het derde leerjaar af te sluiten en in het vierde leerjaar in de beroepsgerichte uren aan de slag te gaan met beroepsgerichte keuzevakken die passen in een MBO programma, als daarover met het MBO afspraken zijn gemaakt.

<< Terug naar overzicht